• Latest News

  Monday, February 13, 2017

  Hali ya chakula nchini kuelekea mwaka 2017


  Kutoka wizara ya kilimo na mifugo
  1.            Hali ya Chakula
  Hali ya chakula mwaka 2016/2017 ni ya kuridhisha kutokana na mavuno yaliyopatikana msimu wa kilimo wa 2015/2016. Tathmini ya awali (Preliminary Forecast) ya uzalishaji wa mazao ya chakula iliyofanyika mwezi Julai 2016, nchi inajitosheleza kwa chakula kwa viwango vya utoshelevu vya asilimia 123. Kati ya mikoa 26 ya Tanzania Bara Mikoa 11 ilibainika kuwa na viwango vya ziada vya chakula mikoa 12 ina hali ya utoshelevu na mikoa 2 ina uhaba wa chakula.  Katika mikoa 15 ilibainika kuwa na maeneo yenye uhaba wa chakula katika Halmashauri 43 hatahivyo mkoa wa Kagera na lamashauri 3 za mkoa huo zimekuwa na maeneo tete baadaye kutokana na athari za tetemeko la ardhi pamoja na ukame ulioathiri mazao kwa kiasi kikubwa.Kwa ujumla hali ya chakula inaridhisha ukilinganishwa na mwaka uliopita kwa kuwa kulikuwa na jumla ya Halmashauri 69 zilizokuwa zimebainika kuwa na maeneo yenye uhaba wa chakula katika mwaka uliopita.
  2.            Uzalishaji wa Chakula
  Taarifa ya Tathmini ya awali (Preliminary Forecast) na uzalishaji wa mazao ya chakula kwa mwaka 2015/16 inaonesha kuwa kitaifa, uzalishaji wa chakula utafikia tani 16,172,841 za chakula (kwa mlinganisho wa nafaka – Grain Equivalent), ambapo tani 9,457,108 ni za mazao ya nafaka na tani 6,715,733 ni za mazao yasiyo nafaka. Mahitaji ya chakula kwa mwaka 2016/17, tunahitaji tani 13,159,326 ambapo tani 8,355,767 ni za mazao ya nafaka na tani 4,803,560 ni za mazao yasiyo nafaka.
  Uzalishaji wa zao la mahindi katika mwaka 2015/2016 ulikuwa tani 6,148,699 ambapo mahitaji kwa mwaka 2016/2017 ni tani 5,202,415. Hivyo, kulikuwa na ziada ya tani 946,284 za mahindi kwa kiwango cha utoshelevu wa asilimia 118. Kwa upande wa uzalishaji wa mchele, jumla ya tani 2,229,071 zilizalishwa kwa mwaka 2015/2016 ambapo mahitaji ya zao hilo kwa mwaka 2016/2017 ni tani 976,925. Hivyo, kulikuwa na ziada ya tani 1,252,146 za mchele kwa kiwango cha utoshelevu wa asilimia 228.
  3.            Hifadhi ya Chakula ya Taifa
  Serikali kupitia Wakala wa Taifa wa Hifadhi ya Chakula (NFRA) kwa mwaka wa fedha 2016/2017 umepanga kununua jumla ya tani 100,000 za chakula. Hadi kufikia tarehe 24 Novemba 2016, Wakala umenunua jumla ya tani 61,145.245 za chakula sawa na asilimia 61 ya lengo ililojiwekea. Kati ya kiasi hicho, tani 38,132.389 zimenunuliwa kupitia vituo vya ununuzi na tani 23,012.906 kupitia vikundi vya wakulima. Hata hivyo, hadi kufikia tarehe 24 Novemba, 2016 Wakala umetoa jumla ya tani 20,048.521 za chakula. Aidha, hadi kufikia tarehe 26 Disemba, 2016 Wakala una akiba ya tani 90,716.798 za chakula.
  4.  Matarajio ya Hali ya Chakula
  Tanapoanza mwaka 2017, tunatarajia hali ya chakula kuendelea kuwa ya kuridhisha kutokana na mavuno ya msimu uliopita wa 2015/2016. Bei ya chakula husuani mahindi katika kipindi hiki imepanda kidogo ukilinganisha na bei za mwaka jana mwezi kama huu. Mwenendo wa kupanda kwa bei ya mazao unatokana na kupungua kwa uingizaji wa mazao sokoni ambayo ni hali ya kawaida kila mwaka. Bei ya mchele sokoni bado ni ya kuridhisha.
  Mvua za vuli zilichelewa kuanza  na zimenyesha chini ya kiwango na kwa mtawanyiko usioridhisha  katika maeneo yanayopata mvua mara mbili kwa mwaka. Uzalishaji unaotokana na mvua za vuli huwa unachangia takribani  kati ya asilimia 17 hadi 20 ya chakula nchini. Aidha, maeneo yanayopata mvua mara moja kwa mwaka (mvua za msimu) mvua zimeanza pia kwa kuchelewa na za chini ya kiwango. Hali hiyo, kwa kiasi fulani inazidi kuathiri uingizaji mazao ya chakula kwa wingi  sokoni na hasa mahindi kutokana na wafanyabiashara kuhodhi mazao hayo wakiwa na mategemeo ya bei kupanda baada ya taarifa za hali ya unyeshaji mvua kuonyesha kuwa mvua zitakuwa chini ya kiwango na hivyo uzalishaji unategemewa kutokuwa wa kuridhisha.Mabadiliko ya tabia nchi kwa kiasi kikubwa yamechangia mvua kunyesha chini ya kiwango na kwa mtawanyiko mbaya.
  Wizara inaendelea kuwasiliana na mikoa ili kufuatilia  kwa karibu  hali ya upatikanaji wa  chakula pamoja na bei, mwenendo wa mvua na hali ya mazao mashambani.Taarifa  zinazopatikana zitaisaidia  Serikali na kuchukua hatua stahiki  kulingana na hali itakayojitokeza. Aidha, tathmini ya kina ya hali ya chakula na Lishe inatarajiwa kufanyika katika maeneo yenye hali tete mwanzoni mwa mwezi Januari 2017 ili kubaini idadi ya watu walioathirika na mahitaji ya chakula na mbegu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  5. Ushauri
  • Wafanyabiashara watumie fursa ya kuwa na bei nzuri ya mazao kutoa akiba ya mazao waliyoyahifadhikatika maghaliaa yao na kuyaingiza katika soko.
  • Wakulimawatumie mvua zinazonyesha kupanda mazao yanastahimili mvua kidogo na yanayokomaa mapema.
  • Wataalam wa kilimo wanatakiwa kuendelea kutoa ushauri kwa wakulima juu ya mazao yanayofaa katika maeneo yao ili kutumia vizuri mvua zinazoendelea kunyesha.
  • , Wananchi kote nchini wanatahadharishwa juu ya kuzingatia hifadhi ya mazingira ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanaathiri kwa kiwango kikubwa mzunguko na upatikanaji wa mvua zinazotosheleza uzalishaji wa mazao hapa nchini.  Kiambatisho 1a: Mwenendo wa bei za mazao ya chakula, kwa miaka ya 2002 hadi 2016
        (Bei (TSh) kwa Gunia la Kilo 100)

  MWEZI


  ZAO

  JAN
  FEB
  MAR
  APR
  MEI
  JUN
   JUL
  AUG
  SEP
  OKT
  NOV
  DEC
  Mahindi
  2002
  14,363
  14,716
  15,267
  14,055
  10,987
  9,035
  9,190
  9,237
  10,005
  11,262
  11,446
  11,586

  2003
  13,471
  12,413
  13,028
  14,089
  14,333
  15,025
  16,347
  17,215
  17,323
  17,713
  18,678
  21,804

  2004
  25,260
  25,957
  25,816
  21,154
  15,855
  13,400
  13,997
  16,069
  16,239
  16,440
  16,652
  16,467

  2005
  16,221
  14,298
  14,656
  15,500
  16,020
  17,072
  16,839
  16,372
  16,402
  16,364
  18,763
  22,099

  2006
  29,945
  30,594
  32,046
  33,139
  30,406
  25,973
  22,112
  20,554
  19,679
  19,460
  18,789
  18,095

  2007
  19,104
  18,283
  17,815
  17,026
  17,371
  16,882
  18,241
  19,528
  21,802
  24,394
  25,468
  28,281

  2008
  32,065
  31,181
  35,458
  32,798
  30,090
  28,194
  28,628
  28,867
  28,792
  30,927
  32,391
  35,029

  2009
  36,612
  39,314
  38,022
  35,959
  35,005
  35,245
  34,128
  32,481
  36,801
  38,439
  40,930
  43,841

  2010
  46,111
  46,472
  41,426
  33,864
  29,542
  27,530
  27,745
  28,259
  28,988
  30,217
  32,050
  33,695

  2011
  35,133
  37,531
  40,740
  43,666
  42,265
  43,326
  44,524
  42,246
  42,227
  41,492
  42,242
  42,976

  2012
  44,437
  42,388
  43,270
  46,751
  51,185
  50,378
  50,165
  50,487
  54,291
  58,120
  65,498
  56,318

  2013

  77,416
  73,192
  64,842
  65,431
  49,096
  49,967
  52,554
  53,539
  53,686
  53,826
  55,674

  2014

  54,547
  51,855
  49,876
  47,583
  47,681
  44,642
  41,313
  40,602
  39,510
  38,243
  38,470

  2015
  38,232
  37,355
  39,491
  47,702
  47,042
  48,025
  52,219
  56,318
  57,717
  57,756
  63,774
  65,104

  2016
  67,048
  67,326
  63,912
  57,431
  55,976
  53,986
  57,011
  55,571
  56,312
  63,133
  72,133


  Kiambatisho 1b: Mwenendo wa bei ya mahindi

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Hali ya chakula nchini kuelekea mwaka 2017 Rating: 5 Reviewed By: Kilimo mifugo
  Scroll to Top